ഗന്ധങ്ങൾ മാറുന്നത്

₹120.00
In stock
SKU
IVN3
സംസ്കാരങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിൻ്റെയും അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ' ഗന്ധങ്ങൾ മാറുന്നത് '
മാനവകുലത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ , സ്വയം മറന്ന് മുന്നേറുന്ന മനുഷ്യരുടെ ദുരന്ത പരിണതികളാണ് സാങ്കല്പിക ഇടങ്ങളായ മാൽമൊണൈറ്റിൻ്റെയും റിനോഷിയുടെയും ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ ശ്രീരാഗ് എസ് പൊയ്കയിൽ വരച്ചുകാട്ടുന്നത് . സംസ്കാരങ്ങളുടെ വളർച്ചയുടെയും വികാസത്തിൻ്റെയും അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ' ഗന്ധങ്ങൾ മാറുന്നത് '
More Information
Author Sreerag Poykayil
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ഗന്ധങ്ങൾ മാറുന്നത്
Your Rating
Back to Top
Related Products
WhatsApp Chat WhatsApp Chat