കേരളത്തിൻ്റെ മൈദാത്മകത

₹140.00
In stock
SKU
IVBJ2

കേരളത്തിൻ്റെ മൈദാത്മകത

(വറുത്തരച്ച ചരിത്രത്തോടൊപ്പം)

നിരഞ്ജൻ

തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ചിരിയാണ് ഗദ്യഭാഷയുടെ അതിർത്തിവേലികൾ ചാടിക്കടന്ന് അടുക്കളപ്പുറത്തുകൂടി എത്തുന്ന നിരഞ്ജന്റെ എഴുത്ത്.

തലച്ചോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ചിരിയാണ് ഗദ്യഭാഷയുടെ അതിർത്തിവേലികൾ ചാടിക്കടന്ന് അടുക്കളപ്പുറത്തുകൂടി എത്തുന്ന നിരഞ്ജന്റെ എഴുത്ത്. അടുക്കളയിലും സ്വീകരണമുറിയിലും കിടപ്പുമുറിയിലും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുനടന്ന് വായിക്കാവുന്ന ചിരിയുടെ കൈപ്പുസ്തകമാണിത്. നർമ്മബോധമുള്ള മലയാളിയുടെ സൂക്ഷിപ്പിൽ അവശ്യം വേണ്ട ഒന്ന്.

More Information
Author Niranjan
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:കേരളത്തിൻ്റെ മൈദാത്മകത
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat