ഇച്ചിരിക്കഥകൾ

₹160.00
In stock
SKU
IVM4
ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ചിരികൾ വിടർത്തിയ ഇത്തിരിക്കഥകളാണ് 'ഇച്ചിരിക്കഥകൾ '
ഭാവനയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായവയല്ല, ജീവിതത്തിൽ പ്രസക്തമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ചില മുഖങ്ങൾ , അത്ഭുതങ്ങൾ , വേദനകൾ , കൺനിറമുള്ള പുഞ്ചിരികൾ ഇവയാണ് ഇച്ചിരിക്കഥകളുടെ കാതൽ
More Information
Author Jyothy Sreedhar
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ഇച്ചിരിക്കഥകൾ
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat