അവാന്തരങ്ങൾ

₹140.00
In stock
SKU
ivm09
"ഈ ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകത്തിലെ അനുഭവ വിവരണങ്ങൾ , മാനവികതയുടെ വാങ്മയങ്ങളാണെന്നു പറയാം . വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വായനക്കാരുടെ മനസ്സ്, ജീവിതാവമ്പോധം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ വായനാനുഭവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും " വൈശാഖൻ
"ഈ ഓർമ്മകളുടെ പുസ്തകത്തിലെ അനുഭവ വിവരണങ്ങൾ , മാനവികതയുടെ വാങ്മയങ്ങളാണെന്നു പറയാം . വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വായനക്കാരുടെ മനസ്സ്, ജീവിതാവമ്പോധം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ വായനാനുഭവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും " വൈശാഖൻ
More Information
Author Eswarkumar Tharavath
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:അവാന്തരങ്ങൾ
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat