അത്ഭുതങ്ങളുടെ മേള

₹150.00
In stock
SKU
irp4-1
വീസ്‌വാവ ഷിംബോര്സ്ക - അത്ഭുതങ്ങളുടെ മേള
വീസ്‌വാവ ഷിംബോര്സ്ക - അത്ഭുതങ്ങളുടെ മേള 1996 നൊബേല് സമ്മാനം ലഭിച്ച പോളിഷ് കവി വീസ്‌വാവ ഷിംബോര്സ്കയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകള്. വിവര്ത്തനം വി. രവികുമാര്. 1952 മുതല് 2012 വരെയുള്ള കവിതാസമാഹാരങ്ങളില് നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത 66 കവിതകളാണ്‌ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഷിംബോര്സ്ക ഫൌണ്ടേഷന്റെ അനുവാദത്തോടെയാണ്‌ കവിതകള് മലയാളത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.
More Information
Author Wislawa Symborska
Publisher Iris Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:അത്ഭുതങ്ങളുടെ മേള
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat