ഡാഫഡിൽസ്

₹100.00
In stock
SKU
IVP10
അനുഭവത്തിൻ്റെ ആർജ്ജിച്ച സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സത്യസന്ധമായ ആവിഷ്ക്കാരമായി ഈ കവിതകൾ പ്രകാശിക്കുന്നു.
ഡാഫഡിൽസ് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ധർമ്മസങ്കടങ്ങളും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും മുഖ്യവത്തായ ഉദാത്ത തലം മോഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊഫ ചാക്കോ കാക്കശ്ശേരി . അനുഭവത്തിൻ്റെ ആർജ്ജിച്ച സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും സത്യസന്ധമായ ആവിഷ്ക്കാരമായി ഈ കവിതകൾ പ്രകാശിക്കുന്നു.
More Information
Author Chacko Kakkassery
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ഡാഫഡിൽസ്
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat