അമ്മത്താളുകൾ

₹180.00
In stock
SKU
IVBD1
അമ്മത്താളുകൾ നികിത തപസ്

കുട്ടി മനസ്സുള്ളവരാകണം അമ്മമാർ . നമ്മുടെ ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ വായിക്കാൻ കഴിയണം. തെത്സുകോ കുറോയാനഗി എഴുതിയ ടോട്ടോചാൻ എന്ന വിശ്വ പ്രസിദ്ധ ബാല സാഹിത്യ കൃതിക്ക് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് തൊണ്ണൂറു വയസ്സായി. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തനുകുട്ടിയുടെ വികൃതികളും അമ്മൂസിന്റെ കരുതലും വായിക്കാൻ രസം തോന്നി. - സി ആർ . ദാസ്

More Information
Author Nikitha Thapas
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:അമ്മത്താളുകൾ
Your Rating
New Products
Back to Top