എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ

₹300.00
In stock
SKU
IVBN13
കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ശിഥിലീകരണം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭൂതകാലം. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് ഒടുങ്ങാറാകുമ്പോൾ മാത്രം വന്ന് ചേരുന്ന മാനസികശക്തി, അതിനിടയിൽ ചോർന്നുപോയ ജീവിതത്തിന്റെ സൗകുമാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലകളിലൂടെയും സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു നോവൽ.
എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ശിഥിലീകരണം നിമിത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭൂതകാലം. മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് ഒടുങ്ങാറാകുമ്പോൾ മാത്രം വന്ന് ചേരുന്ന മാനസികശക്തി, അതിനിടയിൽ ചോർന്നുപോയ ജീവിതത്തിന്റെ സൗകുമാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലകളിലൂടെയും സ്പർശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു നോവൽ.
More Information
Author Vanaja Haridas
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat