ദേവാങ്കണം

₹125.00
In stock
SKU
PPSP1
ദേവാങ്കണം

കവിതകളും ഗാനങ്ങളും

രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ

മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനുമിടയിലെ , ഭൂമിയ്ക്കും അപാരതയ്ക്കുമിടയിലെ സുവർണ്ണധൂളികളാണ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിൻ്റെ കവിതകളും ഗാനങ്ങളും .വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വൈവിധ്യവും സൗന്ദര്യവും മോഹിപ്പിക്കുന്ന മിസ്റ്റിസിസവും അതിൽ സംഗമിക്കുന്നു. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഋതുക്കളും വികാരങ്ങളും ഭക്തിയും പല പല വിചാരങ്ങളുമെല്ലാം കാവ്യമായും ഗാനമായും ടാഗോറിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്നു.

സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷ :ശ്രീകാന്ത് കോട്ടയ്ക്കൽ

More Information
Publisher Pusthaka Prasadhaka Sangam
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ദേവാങ്കണം
Your Rating
New Products
Back to Top