വൈറ്റ് പേപ്പർ

Rating:
73 % of 100
₹140.00
In stock
SKU
IVP1
നിങ്ങളുടെ ആകാശത്തിലെ സൂര്യനേയും ചന്ദ്രനേയും ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ രാജ്യമോ, വലിയ വീടുകളോ, രാജകൊട്ടാരങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ, നിങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ, പക്ഷത്തെ, ജാതിയെ ഒന്നും. ഞാന്‍ ചോദിച്ചു എന്‍റെ അവകാശങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis auto mr reprehenderit in voluptateveli esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamc laboris nisi ut aliquip ex eacommod consequat. Duis reprehenderit iesse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sede eiusmod tempor incididunt ut labore et doloreme gna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptatevelit esse pariatur.

Duis aute irure reprehenderit in voluptateveli esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim vexercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex eacommod consequat. Duis reprehenderit in voluptate velit. esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis auto mr reprehenderit in voluptateveli esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamc laboris nisi ut aliquip ex eacommod consequat. Duis reprehenderit iesse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

More Information
Author Sharankumar Limbale
Size 20 cm
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:വൈറ്റ് പേപ്പർ
Your Rating
Back to Top
Related Products
WhatsApp Chat WhatsApp Chat