നിപ്പോൺ തെക്കി

₹350.00
In stock
SKU
IVBT5
നിപ്പോൺ തെക്കി

കെ പി പി നമ്പ്യാർ

"കെ പി പി നമ്പ്യാരുടെ 'നിപ്പോൺ തെക്കി' വളരെ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഞാൻ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് . അന്നു തന്നെ അതിന് നല്ല വായനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് വരുന്നു. എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് നിശ്ചയമായും ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം . " എം ടി

More Information
Author Dr.K.P.P.Nambiar
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:നിപ്പോൺ തെക്കി
Your Rating
New Products
Back to Top