സൂര്യനൃത്തം

₹120.00
In stock
SKU
IVBS13
പ്രൊഫ. ചാക്കോ കാക്കശ്ശേരി . ഒരു അധ്യാപകൻ്റെയും മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെയും കരുണാർദ്രമായ വീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കഥകളുടെ കാതൽ വിപുലമായ അധ്യാപക ജീവിതവും യാത്രകളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളെ മറികടക്കുന്ന കഥകൾ
പ്രൊഫ. ചാക്കോ കാക്കശ്ശേരി ഒരു അധ്യാപകൻ്റെയും മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെയും കരുണാർദ്രമായ വീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കഥകളുടെ കാതൽ വിപുലമായ അധ്യാപക ജീവിതവും യാത്രകളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളെ മറികടക്കുന്ന കഥകൾ
More Information
Author Prof.Chacko Kakkassery
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:സൂര്യനൃത്തം
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat