ബുദ്ധദർശനവും ആശാൻ കവിതയും

₹140.00
In stock
SKU
IVBE4
ബുദ്ധദർശനവും ആശാൻ കവിതയും . ഡോ . ബീന കെ ആർ . ബഹുമുഖമായ വായനാനുഭവം നൽകുക എന്നതാണല്ലോ എഴുത്തുകാരുടെ ദൗത്യം മികച്ച തരത്തിലുള്ള ആശയ പ്രകാശനം ഡോ ബീന അനായാസമായി ഈ കൃതിയിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഡോ ബീനയുടെ ശൈലി സവിശേഷ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു
ബുദ്ധദർശനവും ആശാൻ കവിതയും . ഡോ . ബീന കെ ആർ . ബഹുമുഖമായ വായനാനുഭവം നൽകുക എന്നതാണല്ലോ എഴുത്തുകാരുടെ ദൗത്യം മികച്ച തരത്തിലുള്ള ആശയ പ്രകാശനം ഡോ ബീന അനായാസമായി ഈ കൃതിയിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഡോ ബീനയുടെ ശൈലി സവിശേഷ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു
More Information
Author Dr.Beena K.R
Publisher Ivory Books
Write Your Own Review
You're reviewing:ബുദ്ധദർശനവും ആശാൻ കവിതയും
Your Rating
New Products
Back to Top
WhatsApp Chat WhatsApp Chat