ദേശങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ

Rating:
47 % of 100
₹280.00
Out of stock
SKU
IVN1

ചരിത്രം കഥപറയുന്ന നോവൽ.ദേശവും കാലവും കടന്നുപോകുന്നത് കഥാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും സമുദ്രവും ഭൂമികിയാകുന്നു. ഇവിടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ അതിരുകള്‍ പലപ്പോഴും ദേശത്തിന്‍റെയും ഭാഷയുടേതുമാകുന്നു. ഒരു ദേശം സ്വന്തം കഥപറയുന്നതിന്‍റെ വേവുകളാണ് ഈ നോവലിൽ ഉള്ളത്.

ചരിത്രം കഥപറയുന്ന നോവൽ.ദേശവും കാലവും കടന്നുപോകുന്നത് കഥാന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയാണ്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും സമുദ്രവും ഭൂമികിയാകുന്നു. ഇവിടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ അതിരുകള്‍ പലപ്പോഴും ദേശത്തിന്‍റെയും ഭാഷയുടേതുമാകുന്നു. ഒരു ദേശം സ്വന്തം കഥപറയുന്നതിന്‍റെ വേവുകളാണ് ഈ നോവലിൽ ഉള്ളത്

More Information
Author K.C.Abdullah
Publisher Ivory Books
Product Types Malayalam
Write Your Own Review
You're reviewing:ദേശങ്ങൾ കഥ പറയുമ്പോൾ
Your Rating
Back to Top
Related Products
We found other products you might like!
WhatsApp Chat WhatsApp Chat